แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559
การสั่งจองชุดครุย สูท แถบ และโลโก้


   ขอเชิญบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านจองชุดครุยในราคาย่อมเยาและได้มาตรฐาน ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404 หรือขึ้นทะเบียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต www.spu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561